Tilmeldingskurser

Nye svipture til Demenslandsbyen i Holland 2/2!

Vi har reserveret tre dage i februar 2016 til yderligere svipture, da de fire ture der blev arrangeret i december 2015 var fyldt op på en uge!

Første dag er den 2. februar 2016, bemærk det er muligt at betale i indeværende regnskab, hvis I ønsker det!

Der er sket en mindre prisstigning, hvilket skyldes demenslandsbyen har fordoblet prisen for besøg, vi nøjes dog med at forhøje med kr. 400,00 da vi ønsker flest muligt skal have mulighed for at se og høre om denne nytænkning.

pris  kr. 3695,- inkl. frokost og al transport, ekskl. moms.

*Det er muligt for ekstra ca kr. 500,-  at komme med fly fra enten Billund eller Aalborg!

Hvis I vil deltage, så skal du  tilmelde dig her eller ringe 61 70 26 18

Ønsker i jeres egen tur så ring 61 70 26 18!

Der er kun 10 pladser

Læs mere her!

Ny virkningsfuld metode til forebyggelse/reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Læs mere og tilmeld dig ved at klikke på datoen:

Underviser

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Udbyttet for virksomheden
Erfaringer har vist, at når det beroligende behandlingskoncept benyttes, kan følgende opnås:

  • behovet for fast vagt reduceres
  • det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte forbedres
  • livskvaliteten hos de andre beboere på plejecentret øges
  • mennesket med den urolige/aggressiv adfærd får en roligere hverdag

Deltagerantal: Minimum. 20 maksimum 20 personer (det anbefales mindst 2 fra samme arbejdsplads)Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

Sagt af tidligere kursist: “Jeg har fået utrolig meget ud af kurset jeg var på i går. Jeg har prøvet det på en beboer som i længere tid har været meget urolig. Vi har forsøgt at finde ud af hvad der gjorde hende urolig i længere tid. Efter en lille behandling med det jeg lærte i går, faldt hun helt til ro, resten af dagen.

Jeg synes at underviseren var rigtig inspirerende og god til at formidle sit budskab, samt god til at lære fra sig”.

Pris kr. 995,- inkl forplejning, ekskl. moms

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18


 

Kærlighed og seksualitet har ingen alder. Hvordan håndteres seksualiteten i ældrecentre?”©

Kursus & Tema

Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Kort beskrivelse

Få hjælp til at sætte seksualitet på dagsordnen inden for ældreområdet. Seksualitet er et basalt behov, som er forbundet med mange tabuer og myter og særligt omkring ældre og handicappede mennesker. Med Socialministeriets vejledning ”Seksualitet – uanset handicap” har du som ansat en skærpet pligt til at hjælpe den enkelte borger med deres seksualitet.

Sygdommen demens er begyndt at ramme 60-generationen. De er fra perioden med den frie seksualitet, fri abort og pornografi.

Adfærd med tegn på hudsult og hyperseksualitet kan være en faglig og personlig udfordring for personalet.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at der er pårørende, der har brug for et samarbejde.

Personalet står overfor store udfordringer i at holde balancen mellem ansvar, egne grænser og pligt i forhold til borgers seksualitet

Læs mere og tilmeld ved at klikke på datoen:

.Pris kr. 895,- inkl forplejning, ekskl. moms

Læs mere her….


Neuropædagogik i arbejdet for ældre

På temadagen fås inspiration og viden til anvendelse af de neuropædagogiske redskaber.

Med viden om hjernen og dens kommunikationsveje bliver deltagerne bevidste om betydningen i valg af metoder og hvordan man kan bruge sproget og sanserne i kommunikationen.

En faglig rejse fra fokus på problemer, fejl og mangler til fokus på ressourcer og trivsel.

Med få ændringer i hverdagen skabes der bedre livsduelighed for den enkelte borger med færre ressourcer også for de urolige borgere.

Den systemiske neuropædagogiske tænkning kan anvendes i arbejdet med alle og ikke mindst med borgere med demens og andre kognitive dysfunktioner.

I får superenkle og supereffektive værktøjer til hverdagsbrug.

Neuropædagogisk afsæt i pleje- og omsorgsdimensionen giver gode redskaber i arbejdet med borgergennemgang og at arbejde ud fra ”National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens” udg. okt. 2013 og ”Guiden til forebyggelse af udadreagerende adfærd”, begge Socialstyrelsen og som led i en non-medicinsk metode – eller med andre ord en øget bevidsthed om ”mindste indgrebsprincippet”.

Temadagen foregår i vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og praksiseksempler, så indholdet bliver genkendeligt for alle, der arbejder med mennesker.

Charlotte Voetmann, Neuropædagogisk konsulent v/ Hjerne & Sundhed, demenskonsulent, seksualvejleder, proces- og udviklingskonsulent og mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag.

Læs mere og tilmeld ved at klikke på datoen:

.Pris kr. 895,- inkl forplejning, ekskl. moms


 

”Neuropædagogik, kommunikation og beboerkonference.” – modulkursus

Hjemkøb modulkursus.

Øget faglighed kan frigøre tid til den enkelte borger.

Med en systemisk neuropædagogisk tænkning vil du få redskaber til at skabe øget trivsel og livskvalitet for den enkelte borger og ikke mindst gøre dit arbejde endnu mere spændende i hverdagen.

I får superenkle og supereffektive værktøjer til hverdagsbrug.

Den optimale læring foregår bedst over tid.

Denne systemiske neuropædagogiske tænkning kan anvendes i arbejdet med alle og ikke mindst til borgere med demens og andre kognitive dysfunktioner.

Du vil få en anderledes viden om hjernen og dens kommunikationsveje. Bla. gennem viden om vanskeligheder ved bearbejdning af stimuli og den deraf følgende adfærdsændring får du øget forståelse for betydningen af valg af pædagogiske metoder i plejen.

Viden om hjernen og den pædagogiske tilgang giver dig flere redskaber til at tage afsæt i den enkelte borgers nærmeste udviklingszone, og dermed giver det dig en øget bevidsthed om effekten af egen faglighed og den anerkendende tilgang.

En faglig rejse fra fokus på problemer, fejl og mangler – til fokus på ressourcer og trivsel.

Gennem metoden med beboerkonference skabes rum for dobbelt læreprocesser med faglige refleksioner i personalegruppen.

Sidegevinsten ved kurset og en fælles viden i personalegruppen er en effektivisering med små ændringer i hverdagen, der giver arbejdsglæde for personalet og besparelser på bundlinjen – og ikke mindst bedre livsduelighed for den enkelte borger også for de urolige borgere.

Charlotte Voetmann, Neuropædagogisk konsulent v/ Hjerne & Sundhed, demenskonsulent, seksualvejleder, proces- og udviklingskonsulent og mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag.

 

Læs mere….

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18