Tilmeldingskurser

Eksklusivt seminar for ledere i demensområdet i Norden

Blomstringsuniverset og Blonstringsledelse

København torsdag den 05/02/2015 10:00-16:00 tilmeld her!

PRIS: Dkk. 2000,- inkl, morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og materialer, ekskl. moms

Er du blevet nysgerrig på Jorden til Månen metaforen og Blomstringsuniversets mange potentialer; så kom til Danmark og få en grundigere introduktion til den bagvedliggende tænkning, teorier og metoder, de mange aspekter og utallige måder at få dig og din organisation til at lære og til at trække i samme retning, vokse, gro og sætte høj grad af trivsel hos alle – i én og samme bevægelse?

Er du samtidig blevet nysgerrig på at høre mere om et sprit nyt og helt unikt transformerende og længerevarende Blomstringsforløb for ledere, som oprigtigt ønsker at lære at være og bedrive Blomstringsledelse, er parat til at starte med sig selv og måske endda sin egen ledelseskollegagruppe? Som KOM den 5. februar!!!

PRAKTISK

STED:          København – adressen afhænger af deltagerantal

 KURSUSLEDERE:

Vibeke Drevsen Bach

Vibeke Drevsen Bach (Udvikler af Konceptet: Blomstringsuniverset og Jorden til Månen)

Troels Hammer

Troels Hammer

 

 

 

 

 

 

 

Senest tilmeldingsdato den 1. december 2014, (Der kan betales over 2014 budgettet, hvis ønskes) tilmeld her!

Ny virkningsfuld metode til forebyggelse/reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Tilmelding:

 • 05/02/2015
 • 19/02/2015
 • 05/03/2015
 • 19/03/2015
 • 16/04/2015
 • 30/04/2015
 • 07/05/2015
 • 21/05/2015
 • 04/06/2015

Underviser

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Hvem deltager?
Nøglepersoner, der kan igangsætte og gennemføre et beroligende behandlingsprogram, samt andre med interesse for reduktion af urolig/aggressiv adfærd.

Udbyttet for deltageren
På kurset tilegner du dig viden om:

 • den helhedsorienterede tankegang
 • hvordan et menneskes adfærd og sygdom påvirkes af både fysiske og psykologiske faktorer
 • hvorfor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det hele menneske, når man skal forstå og hjælpe et menneske med urolig/aggressiv adfærd
 • en analysemetode, som du kan bruge til at kortlægge årsager til urolig/aggressiv adfærd
 • et behandlingskoncept, der kan reducere urolig/aggressiv adfærd
 • konkrete beroligende behandlingsteknikker og effekten af disse
 • hvordan behandlingseffekten kan måles

Udbyttet for virksomheden
Erfaringer har vist, at når det beroligende behandlingskoncept benyttes, kan følgende opnås:

 • behovet for fast vagt reduceres
 • det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte forbedres
 • livskvaliteten hos de andre beboere på plejecentret øges
 • mennesket med den urolige/aggressiv adfærd får en roligere hverdag

Indhold
Undervisningen består først af et teoretisk oplæg, som er krydret med mange konkrete eksempler fra hverdagen. Oplægget giver en indføring i den helhedsorienterede tankegang og det beroligende behandlingskoncept:

 • Hvad er det hele menneske? Beskrivelse af den helhedsorienterede fysioterapi.
 • Hvorfor opstår urolig/aggressiv adfærd set fra et helhedsperspektiv?
 • Hvordan kan man reducere den urolige/aggressive adfærd?
 • Hvad består det urodæmpende behandlingskoncept af?
 • Hvilke behandlingsteknikker bruges til at dæmpe urolig/aggressiv adfærd?
 • Hvordan måles behandlingseffekten?
 • Eksempler på behandlingseffekten fra egen praksis.

Derefter oplæres deltagerne i de konkrete behandlingsteknikker. Deltagerne prøver at behandle og bliver også selv behandlet for at opnå en dybere forståelse af teknikkerne samt behandlingseffekten.

Deltagerantal: Minimum. 20 maksimum 20 personer (det anbefales mindst 2 fra samme arbejdsplads

Sagt af tidligere kursist: “Jeg har fået utrolig meget ud af kurset jeg var på i går. Jeg har prøvet det på en beboer som i længere tid har været meget urolig. Vi har forsøgt at finde ud af hvad der gjorde hende urolig i længere tid. Efter en lille behandling med det jeg lærte i går, faldt hun helt til ro, resten af dagen.

Jeg synes at underviseren var rigtig inspirerende og god til at formidle sit budskab, samt god til at lære fra sig”.

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18

—————-

”Hvem sagde berøringsangst”?

    – Undervisning  og  praktiske øvelser om sansestimulering med vægt på følesansen/taktil stimulering.

Tilmelding:

Alle dage 09:00 – 15:00

Ergoterapeut Anne-Mette Amorsen

Ergoterapeut
Anne-Mette Amorsen

Berøring er livsnødvendig fra vugge til grav. Det er det første sprog, det lille barn kommunikerer med sin mor på og er vores måde at være i dialog på, når vi mister det talte sprog.

Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder vore ældre livsnødvendig og livsbekræftende berøring / Taktil stimulering som sansestimulering igennem nærvær og aktiviteter.

Men hvad gør vi, når et menneske trækker sig fra berøring med tegn på ubehag, smerte eller ud-afreagerende adfærd.?

At være angst for berøring og at reagere uhensigtsmæssig på berøring er noget, der ofte følger med en demenssygdom. Taktil Skyhed, som denne form for angst og smerte ved berøring kaldes, får desværre negative konsekvenser for den demensramtes fysiske, psykiske og sociale aktiviteter og kan være svært at håndtere for både den demensramte selv og omgivelserne.

Vi vil se på berøringens betydning for trivsel i almindelighed og for borgeren med demens,  samt  på begrebet ”Taktil Skyhed” og derved opnå en større forståelse for mennesker med denne problematik.

Underviser

 Anne Mette Amorsen.

Metode

Kurset veksler mellem teoretisk undervisning samt praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Hvem deltager

Medarbejdere på plejehjem og i hjemmepleje, pårørende, frivillige og andre interesserede.

Indhold

 • Kort gennemgang af vores sansesystem med vægt på følesansen/taktilsansen.
 • Praktiske øvelser der synliggør vores sansers betydning for os – livet igennem.
 • Forskningen vedr. berøringens kvalitet ,CT-nerver og kroppens eget medicin, oxytosin
 • Forslag til aktiviteter og sansestimulering der aktiverer vores Ro-Hvile-system.
 • Taktil Skyhed, hvad er det og hvad kan vi gøre ved det ?
 • Praktiske øvelser, cases og ideudveksling/erfaringsudveksling, der hjælper os til at bruge, det vi er blevet opmærksomme på igennem dagen.

Udbytte for deltageren.

Medarbejderen/den pårørende vil blive opmærksom på, i hvilket omfang vore sanser og i særdeleshed følesansen har betydning for vores trivsel og velvære. Hvor vigtigt det er at vi livet gennem stimulerer – og ikke overstimulerer sanserne og at vi giver plads til aktiviteter der aktiverer både beboernes og vores eget

Ro- Hvilesystem. Vi vil have en dialog om vores egen rolle og grænser ift at gå fysisk tæt på andre mennesker.

Der vil også erhverves en grundlæggende viden om hvorfor nogle mennesker med demens reagerer med smerte og angst ved berøring, hvilket øger forståelsen og handlemuligheder i hverdagens pressede situationer.

Udbytte for virksomheden.

Det er til stor glæde for alle, både beboere, ansatte og pårørende, når hverdagen rummer aktiviteter der fremmer vores Ro-Hvilesystem. Med viden og forståelse for berøringens betydning og begrebet Taktil Skyhed ved demens samt fokus på sansestimulering der fremmer ro, afspænding og nærvær kan man opnå trivsel for alle parter. Igennem teori, praktiske øvelser og dialog vil vi flytte fokus fra stresshormonerne til velværehormonet, oxytosin.

Antal timer

6.

Holdstørrelse.

Maksimum 32

Pris

695,- inkl forplejning, ekskl moms.

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18