Tilmeldingskurser

Inspirationstur til landsbyen for mennesker med demens i Amsterdam 7. -9. oktober 2014

Modulkursus: Neuropædagogik og kommunikation v/Charlotte Voetmann

 • Kolding 12. og 13. november, samt 3. og 4. december
 • København 19 og 20. november, samt 9. og 10. december
Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Øget faglighed kan frigøre tid til den enkelte borger.

Med en systemisk neuropædagogisk tænkning vil personalet få redskaber til at skabe øget trivsel og livskvalitet for den enkelte borger.

Antallet af ældre med senerhvervet hjerneskade og demens er stigende.

Med viden om hjernen og dens kommunikationsveje bliver deltagerne bevidste om betydningen i valg af metoder og den anerkendende tilgang i plejen. En faglig rejse fra fokus på problemer, fejl og mangler til fokus på ressourcer og trivsel.

Flere borgere har flere diagnoser med depression, senerhvervet hjerneskade og demens. Arbejdsopgaverne bliver mere komplekse.

Neuropædagogik er også kaldt den ikke-farmakologiske indsats. Mange ældre får meget medicin i forvejen og har problemer med bivirkninger, som hæmmer dem i den daglige livsduelighed. De er derfor skrøbelige over for yderligere medicinske tilgange i medicinsk behandling.

Neuropædagogikken giver personalet flere redskaber til at tage afsæt i den enkelte borgers nærmeste udviklingszone, og dermed giver det personalet en øget bevidsthed om effekten af egen faglighed.

Kurset går fint i tråd med den nye ”National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens”, udg. Okt. 2013.

Målgruppe: ledere, sygeplejersker, pædagoger, plejepersonale, aktivitetsmedarbejdere – der arbejder inden for ældreområdet

Kurset kan hjemkøbes som 1-5 dags kursus

Underviser Charlotte Voetmann udtaler: ” Jeg er sikker på, at personalet på et 1 dagskurset får viden med sig hjem, men der vil aldrig være samme fordybelse, som hvis emnet arbejdes med over tid og muligheden for implementering i daglig praksis igangsættes samt skabe synlige resultater i hverdagen.”

Struktur for 4-5 dages kursus:

4-5 dages kurset kan opbygges over 2 moduler med 2 dage med en kombination af teori, film, praktiske øvelser og gruppearbejde og afsluttende med 2-3 dage, som er opsamling og refleksioner over egen praksis koblet på viden.

Der vil løbende være små øvelser som skaber refleksion over praksis.

Mellem de to moduler er der en praksisperiode på 4-6 uger, hvor der er indlagt en konkret opgave, der tager udgangspunkt i egen praksis. Opgaven er obligatorisk for at kunne modtage kursusbeviset.

Den optimale læring foregår bedst over tid.

Ved hjemkøb kan der tilkøbes neuropædagogisk konsulentbistand til opgaveløsning i daglig praksis.

Det vil være muligt at dele personalegruppen i 2 hold og nå begge hold i samme uge, således hele personalet følges ad i samme kompetenceudviklende proces.

Ny virkningsfuld metode til forebyggelse/reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Underviser

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Hvem deltager?
Nøglepersoner, der kan igangsætte og gennemføre et beroligende behandlingsprogram, samt andre med interesse for reduktion af urolig/aggressiv adfærd.

Udbyttet for deltageren
På kurset tilegner du dig viden om:

 • den helhedsorienterede tankegang
 • hvordan et menneskes adfærd og sygdom påvirkes af både fysiske og psykologiske faktorer
 • hvorfor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det hele menneske, når man skal forstå og hjælpe et menneske med urolig/aggressiv adfærd
 • en analysemetode, som du kan bruge til at kortlægge årsager til urolig/aggressiv adfærd
 • et behandlingskoncept, der kan reducere urolig/aggressiv adfærd
 • konkrete beroligende behandlingsteknikker og effekten af disse
 • hvordan behandlingseffekten kan måles

Udbyttet for virksomheden
Erfaringer har vist, at når det beroligende behandlingskoncept benyttes, kan følgende opnås:

 • behovet for fast vagt reduceres
 • det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte forbedres
 • livskvaliteten hos de andre beboere på plejecentret øges
 • mennesket med den urolige/aggressiv adfærd får en roligere hverdag

Indhold
Undervisningen består først af et teoretisk oplæg, som er krydret med mange konkrete eksempler fra hverdagen. Oplægget giver en indføring i den helhedsorienterede tankegang og det beroligende behandlingskoncept:

 • Hvad er det hele menneske? Beskrivelse af den helhedsorienterede fysioterapi.
 • Hvorfor opstår urolig/aggressiv adfærd set fra et helhedsperspektiv?
 • Hvordan kan man reducere den urolige/aggressive adfærd?
 • Hvad består det urodæmpende behandlingskoncept af?
 • Hvilke behandlingsteknikker bruges til at dæmpe urolig/aggressiv adfærd?
 • Hvordan måles behandlingseffekten?
 • Eksempler på behandlingseffekten fra egen praksis.

Derefter oplæres deltagerne i de konkrete behandlingsteknikker. Deltagerne prøver at behandle og bliver også selv behandlet for at opnå en dybere forståelse af teknikkerne samt behandlingseffekten.

Deltagerantal: Minimum. 20 maksimum 20 personer (det anbefales mindst 2 fra samme arbejdsplads

Sagt af tidligere kursist: “Jeg har fået utrolig meget ud af kurset jeg var på i går. Jeg har prøvet det på en beboer som i længere tid har været meget urolig. Vi har forsøgt at finde ud af hvad der gjorde hende urolig i længere tid. Efter en lille behandling med det jeg lærte i går, faldt hun helt til ro, resten af dagen.

Jeg synes at underviseren var rigtig inspirerende og god til at formidle sit budskab, samt god til at lære fra sig”.

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18

—————-

Comments are closed.