Tilmeldingskurser


 

EKSTRA studietur til Skotland den 21. – 23. oktober

Studieturen 2015 går til Edinburgh i Skotland, hvor Alzheimer Skotland er vært for en dag. Turen bliver arrangeret efter opfordring fra deltagere på studieturen til Holland i 2014.

Der er kun 18 pladser!

Læs program og tilmeld her!


 

Nyt teaterstykke med refusion:
“Historien om en sang”

odshteaterI foråret 2012 besøgte skuespiller og dramatiker Mei Oulund en række ældre borgere i Odsherred. Målet var at få deres livshistorie. De fleste mente ikke at de havde noget særligt at fortælle, men når de først kom i gang var det som at åbne en tidslomme, hvor dramatiske anekdoter og rørende øjebliksbilleder fra de sidste 80 år udfoldede en række helt unikke liv.

”Næsten alle åbnede døren med et: ”Jeg kan jo nok ikke fortælle noget som kan interessere dig“ – men derfra begyndte en samtale, der sjældent varede mindre end 2 ½ time, og jeg blev til stadighed slået af den generøsitet og varme, jeg blev mødt med.“

Mei Oulund, dramatiker

Hent flyer her!

Som det sidste i samtalen, blev de ældre spurgt, om der var en sang som betød noget særligt for dem. Det blev til nogle ofte overraskende sangvalg.

Disse livshistorier – monologer og tilknyttede sange, har vi fortolket og sat i scene som en minimalistisk, teaterkoncert for ældre i alle aldre. Det er blevet til en perlerække af varme, humoristiske og bevægende beretninger og smukke sange om liv, død, kærlighed, ensomhed, udlængsel og meget andet som man oplever i et langt liv.

Læs mere her!

 


 Neuropædagogik i arbejdet for ældre

På temadagen fås inspiration og viden til anvendelse af de neuropædagogiske redskaber.

Med viden om hjernen og dens kommunikationsveje bliver deltagerne bevidste om betydningen i valg af metoder og hvordan man kan bruge sproget og sanserne i kommunikationen.

En faglig rejse fra fokus på problemer, fejl og mangler til fokus på ressourcer og trivsel.

Med få ændringer i hverdagen skabes der bedre livsduelighed for den enkelte borger med færre ressourcer også for de urolige borgere.

Den systemiske neuropædagogiske tænkning kan anvendes i arbejdet med alle og ikke mindst med borgere med demens og andre kognitive dysfunktioner.

I får superenkle og supereffektive værktøjer til hverdagsbrug.

Kursus & Tema

Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Neuropædagogisk afsæt i pleje- og omsorgsdimensionen giver gode redskaber i arbejdet med borgergennemgang og at arbejde ud fra ”National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. Okt. 2013 – en non-medicinsk metode – eller med andre ord en øget bevidsthed om ”mindste indgrebsprincippet”.

Inspirationsdagen foregår i vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og praksiseksempler, så indholdet bliver genkendeligt for alle, der arbejder med mennesker.

Charlotte Voetmann, Neuropædagogisk konsulent, demenskonsulent, seksualvejleder, proces- og udviklingskonsulent og mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag.

 

Tilmelding:

Pris kr. 795,- inkl forplejning, ekskl. moms

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

Læs mere!


”Kærlighed og seksualitet har ingen alder. Hvordan håndteres seksualiteten i ældrecentre?”©

Kursus & Tema

Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Kort beskrivelse

Få hjælp til at sætte seksualitet på dagsordnen inden for ældreområdet. Seksualitet er et basalt behov, som er forbundet med mange tabuer og myter og særligt omkring ældre og handicappede mennesker. Med Socialministeriets vejledning ”Seksualitet – uanset handicap” har du som ansat en skærpet pligt til at hjælpe den enkelte borger med deres seksualitet.

Sygdommen demens er begyndt at ramme 60-generationen. De er fra perioden med den frie seksualitet, fri abort og pornografi.

Adfærd med tegn på hudsult og hyperseksualitet kan være en faglig og personlig udfordring for personalet.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at der er pårørende, der har brug for et samarbejde.

Personalet står overfor store udfordringer i at holde balancen mellem ansvar, egne grænser og pligt i forhold til borgers seksualitet.

Underviser

Charlotte Voetmann

Neuropædagogisk konsulent og demenskonsulent. Seksualvejleder og lektor i sundhed.

Læs mere!

Tilmelding:

Pris kr. 795,- inkl forplejning, ekskl. moms

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18


Ny virkningsfuld metode til forebyggelse/reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Tilmelding:

Underviser

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Hvem deltager?
Nøglepersoner, der kan igangsætte og gennemføre et beroligende behandlingsprogram, samt andre med interesse for reduktion af urolig/aggressiv adfærd.

Udbyttet for deltageren
På kurset tilegner du dig viden om:

 • den helhedsorienterede tankegang
 • hvordan et menneskes adfærd og sygdom påvirkes af både fysiske og psykologiske faktorer
 • hvorfor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det hele menneske, når man skal forstå og hjælpe et menneske med urolig/aggressiv adfærd
 • en analysemetode, som du kan bruge til at kortlægge årsager til urolig/aggressiv adfærd
 • et behandlingskoncept, der kan reducere urolig/aggressiv adfærd
 • konkrete beroligende behandlingsteknikker og effekten af disse
 • hvordan behandlingseffekten kan måles

Udbyttet for virksomheden
Erfaringer har vist, at når det beroligende behandlingskoncept benyttes, kan følgende opnås:

 • behovet for fast vagt reduceres
 • det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte forbedres
 • livskvaliteten hos de andre beboere på plejecentret øges
 • mennesket med den urolige/aggressiv adfærd får en roligere hverdag

Indhold
Undervisningen består først af et teoretisk oplæg, som er krydret med mange konkrete eksempler fra hverdagen. Oplægget giver en indføring i den helhedsorienterede tankegang og det beroligende behandlingskoncept:

 • Hvad er det hele menneske? Beskrivelse af den helhedsorienterede fysioterapi.
 • Hvorfor opstår urolig/aggressiv adfærd set fra et helhedsperspektiv?
 • Hvordan kan man reducere den urolige/aggressive adfærd?
 • Hvad består det urodæmpende behandlingskoncept af?
 • Hvilke behandlingsteknikker bruges til at dæmpe urolig/aggressiv adfærd?
 • Hvordan måles behandlingseffekten?
 • Eksempler på behandlingseffekten fra egen praksis.

Derefter oplæres deltagerne i de konkrete behandlingsteknikker. Deltagerne prøver at behandle og bliver også selv behandlet for at opnå en dybere forståelse af teknikkerne samt behandlingseffekten.

Deltagerantal: Minimum. 20 maksimum 20 personer (det anbefales mindst 2 fra samme arbejdsplads)

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

Sagt af tidligere kursist: “Jeg har fået utrolig meget ud af kurset jeg var på i går. Jeg har prøvet det på en beboer som i længere tid har været meget urolig. Vi har forsøgt at finde ud af hvad der gjorde hende urolig i længere tid. Efter en lille behandling med det jeg lærte i går, faldt hun helt til ro, resten af dagen.

Jeg synes at underviseren var rigtig inspirerende og god til at formidle sit budskab, samt god til at lære fra sig”.

Pris kr. 995,- inkl forplejning, ekskl. moms

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18


”Hvem sagde berøringsangst”?

 – Undervisning og praktiske øvelser med let massage til ældre.

Tilmelding (Klik på datoen):

Alle dage 09:00 – 15:00

Ergoterapeut Anne-Mette Amorsen

Ergoterapeut
Anne-Mette Amorsen

Berøring er livsnødvendig fra vugge til grav. Det er det første sprog, det lille barn kommunikerer med sin mor på og er vores måde at være i dialog på, når vi mister det talte sprog.

Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder vore ældre livsnødvendig og livsbekræftende berøring / Taktil stimulering som sansestimulering igennem nærvær og aktiviteter. Vi vil se på berøringens betydning for trivsel i almindelighed og for borgeren med demens ved at sætte fokus på Ro-hvile-stoffet oxytosin i både teori og praksis.

Desværre ser vi ofte at angst for berøring og at reagere uhensigtsmæssig på berøring er noget, der kan følge med en demenssygdom. Hvordan kan vi imødekomme disse menneskers behov for berøring på en respektfuld måde?

Underviser

 Anne Mette Amorsen.

Metode

Kurset veksler mellem teoretisk undervisning samt praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Hvem deltager

Medarbejdere på plejehjem og i hjemmepleje, pårørende, frivillige og andre interesserede.

Indhold

 • Forskningen vedr. berøringens kvalitet og kroppens eget medicin, oxytosin
 • Taktil Skyhed, hvad er det og hvad kan vi gøre ved det ?
 • Hvordan kan vi lave wellnes og velvære på vores arbejdsplads.?
 • Cases og ideudveksling/erfaringsudveksling, der hjælper os til at bruge, det vi er blevet opmærksomme på igennem dagen.

Udbytte for deltageren.

Medarbejderen vil blive opmærksom på, i hvilket omfang følesansen har betydning for vores trivsel og velvære. Der vil erhverves en grundlæggende betydning om vores ro-hvilestof Oxytosin og medarbejderen vil i grupper lære lette massageteknikker, som de kan gå hjem og bruge på arbejdspladsen.

Medarbejderen skal gøre sig tanker om hvordan wellnes kan indgå på deres arbejdsplads og skal være indstillet på selv at give og modtage ansigt/hårmassage og håndmassage på kursusdagen.

Der vil også erhverves en grundlæggende viden om hvorfor nogle mennesker med demens reagerer med smerte og angst ved berøring, hvilket øger forståelsen og handlemuligheder i hverdagens pressede situationer.

Udbytte for virksomheden.

Det er til stor glæde for alle, både beboere, ansatte og pårørende, når hverdagen rummer aktiviteter der fremmer vores Ro-Hvilesystem. Med viden og forståelse for berøringens betydning og begrebet Taktil Skyhed ved demens samt focus på sansestimulering der fremmer ro, afspænding og nærvær kan man opnå trivsel for alle parter. Igennem teori, praktiske øvelser og dialog vil vi flytte fokus fra stresshormonerne til velværehormonet, oxytosin.

Antal timer

6.

Holdstørrelse.

Maksimum 32

Pris

695,- inkl forplejning, ekskl moms.

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18